Po co dziecku międzynarodowy certyfikat językowy?

Kiedy jesteśmy najbardziej zmotywowani do pracy? Najczęściej wtedy gdy mamy określony cel. Dotyczy to wszystkich bez względu na wiek, płeć czy zajmowane stanowisko. Zarówno przedstawiciel farmaceutyczny mający do wykonania określoną liczbę wizyt aptecznych w miesiącu, jak i dzieci, młodzież czy dorośli chcący doskonalić swoje umiejętności językowe. Pierwsze egzaminy pozwalają dziecku w przyjazny i łagodny sposób zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami.

Jak wygląda egzamin międzynarodowy dla dzieci?

Testy dla najmłodszych przebiegają bezstresowo, mają m. in. formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Wiele pisemnych zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu czy dopasowaniu odpowiednich odpowiedzi.

Jaki jest cel tego typu egzaminu?

Tego typu wyzwania wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości. Dzieci w pozytywny sposób oswajają się z formą egzaminu, które również w szkołach państwowych wraz z wiekiem i nabywanymi umiejętnościami stają się coraz trudniejsze. Dzięki temu podczas najważniejszych egzaminów językowych np. maturze, uczniowie nie są zaskoczeni samą jego formą i są przygotowani emocjonalnie i psychicznie do zdawania tego typu egzaminów. Jest to więc swoista praktyka mająca na celu łagodnie i sukcesywne przyzwyczajanie dzieci do często bardzo stresujących wyzwań w przyszłości.

Co daje egzamin międzynarodowy?

Zdany egzamin międzynarodowy daje dziecku honorowany na całym świecie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR). Egzaminy znane są na całym świecie i uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych. Certyfikat na poziomie B2 jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych. Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej. Umożliwia również studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

Kiedy Twoje dziecko może przystąpić do pierwszych egzaminów międzynarodowych?

Typów egzaminów jest kilka - do egzaminów TELC Junior, TOEFL Junior czy Cambridge YLE zapraszane są dzieci w wieku już ok 10 lat, które uczyły się języka angielskiego co najmniej przez 2 lata w systemie 2 razy w tygodniu.

Ile kosztuje egzamin?

Ceny egzaminów typu Junior wahają się pomiędzy 250 a 500 zł w zależności od organizatora.

Czy moje dziecko poradzi sobie na tego typu egzaminie?

Jeżeli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia językowe systematycznie od co najmniej 2 lat w trybie 2 razy w tygodniu to egzamin na poziomie A1 nie będzie dla niego problemem. Niektóre szkoły organizują dodatkowe mini kursy przedegzaminacyjne po to aby zapoznać Kursantów z formą egzaminu i wykonać kilka ćwiczeń z egzaminów z poprzednich edycji - wszystko po to aby dzieci czuły się pewne swoich umiejętności podczas egzaminu.

Kiedy są zaplanowane terminy egzaminów?

Każdy ośrodek egzaminacyjny samodzielnie ustala termin egzaminów międzynarodowych. W celu otrzymania szczegółowych informacji skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem egzaminacyjnym.

  • Sprawdź czy Twoje dziecko może już podejść do międzynarodowego egzaminu TELC

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH