Międzynarodowy egzamin TELC

Międzynarodowy egzamin TELC

Leader School Kraków Bieńczyce jest certyfikowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC

Egzaminy TELC organizowane przez Rade Europy we Fraknkfurcie sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy zaawansowania.
Obecnie obejmują 10 języków europejskich (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, duński, holenderski, portugalski, rosyjski i turecki).

Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.

Certyfikaty TELC są uznawane przez instytucje, pracodawców, uczelnie jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pozwalają także na ubieganie się o stypendium programu Socrtes/ Erasmus.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1, który jest nazwany poziomem biegłości językowej.

Egzamin w praktyce

Egzamin TELC niezależnie od poziomu składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej, przy czym cześć pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem, natomiast część ustna to rozmowa w danym języku.

Istotną kwestią jest to, że niektóre części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

  • Przygotujemy Cię do zadania egzaminu TELC!

Przygotuj sie do TELCa z BLS Communication

Jeśli chciałbyś w szybki sposób opanować wybrany język w stopniu komunikatywnym oraz potwierdzić swoje umiejętności językowe międzynarodowym certyfikatem, to metoda BLS jest dla Ciebie.

Metoda ta gwarantuje unikalną metodykę zajęć połączoną z bogactwem różnorodnych, nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Ponadto to wszystko jest dopasowane do twoich możliwości czasowych i predyspozycji, jak i również stylu uczenia się.

Podczas nauki metodą BLC Communication jednocześnie zdobędziesz profesjonalne przygotowanie do międzynarodowego egzaminu TELC.

Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.


Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych, a część wyższych szkół w Polsce traktuje egzaminy TELC jako końcowy egzamin, potwierdzający wymaganą znajomość języka.

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH