Mateoo - Matematyka na wesoło

Dzięki metodzie Mateoo, dzieci odnajdują matematykę w zabawie, współzawodnictwie - odkrywają matematykę na co dzień.

Mateoo – matematyka na wesoło

Zajęcia Mateoo pomagają rozwijać uzdolnienia do matematyki dzieci w wieku od 4 lat. Program wypełniony różnorodnymi grami i zabawami oraz ciekawymi zadaniami pokazuje, że matematyka jest interesująca i zabawna - i że Warto ją poznawać.

Dla kogo: dzieci w wieku 4-8 lat
Częstotliwość zajęć: 1x tyg 45 min

  • Zajęcia Mateoo pomagają dzieciom pokonać trudności matematyczne pojawiające się już na początku ich drogi do szkoły.

Dzięki wykonywaniu proponowanych zadań i realizacji gier i zabaw, dziecko łatwiej przełamuje blokadę w uczeniu się matematyki. Ponad to program Mateoo zaspokaja ciekawość dzieci fascynujących się matematyką i chcących rozwijać swoje uzdolnienia matematyczne. .

  • Przygotowane ćwiczenia realizowane na zajęciach, zarówno u dzieci zdolnych jak i u tych słabszych, zawsze wyzwalają pozytywne emocje i chęć uczestnictwa w zajęciach a niejednokrotnie zaskoczenie ze strony rodzica.

Poziomy nauczania:

Poziom 1
Grupa wiekowa: 4-5 lat
-prawidłowe zapisywanie liczb w
zakresie do 20
- obliczenia; dodawania i odejmowania
w zakresie 20
-rozpoznawanie figur
-poznawanie jednostek miary
-łączenie zbiorów
-liczenie po dwa
-powtarzalność
-strategie przy segregowaniu
-szacowanie i przewidywanie
-parzystość i nieparzystość

Poziom 2
Grupa wiekowa: 5-6 lat
- rozpoznawanie liczb od 0 - 100
- figury w 2 i 3 wymiarach
- grupowanie, liczenie, porównywanie
- proste symetrie
- pomiary
- prawidłowe zapisywanie liczb do 50
- obliczenia dodawania i odejmowania
w zakresie 50
- liczenie po dwa i po dziesięć
- łączenie zbiorów
- parzystość i nieparzystość

Poziom 3
Grupa wiekowa 6-7 lat
- rozpoznawanie liczb od 0 - 150
- figury i deformacje geometryczne
- symetria
- strategie przy segregowaniu
- połowa i dwukrotność
- liczby kardynalne i porządkowe
- szacowanie i przewidywanie, powtarzalność
- zadania na jednostki długości i wagi
- zadania na zbiorach
- zadania związane z pieniędzmi
- czas, obliczenia zegarowe
- formuły zawierające liczby
- liczenie po dwa, po dziesięć
- obliczenia dodawania i odejmowania
mnożenia i dzielenia w zakresie do 100

Poziom 4
Grupa wiekowa: 7-8 lat
- rozpoznawanie liczb od 0-200
- dodawanie i odejmowanie w zakresie do
200
- rozumienie odwracalności dodawania
- brakujące liczby w dodawaniu i odejmowaniu
- zapis pozycyjny
- połowa i dwukrotność
- figury płaskie i bryły
- liczenie po dziesięć
- ciągi liczbowe
- zadania tekstowe
- posługiwanie się logiką i słownictwem
matematycznym w coraz szerszym zakresie
- organizacja danych, listy i tabele
- obliczenia mnożenia i dzielenia w zakresie
1000