Logopedia - gimnastyka buzi i języka

Logopedia – gimnastyka buzi i języka

Zajęcia logopedyczne wspomagające prawidłowy rozwój mowy.

Dla kogo: dla dzieci od 1 roku życia
Częstotliwość zajęć: ustalana indywidualnie
Terminy zajęć: ustalane indywidualnie
Liczebność grup: zajęcia indywidualne

Materiały i pomoce logopedyczne, którymi dysponujemy przygotowywane są w taki właśnie sposób. Zostały one stworzone z myślą o najmłodszych, a dzięki specjalnemu podejściu do zajęć, ćwiczenia nie będą nauką, a zabawą.

  • Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Dzięki temu dzieci w każdym wieku chętnie wezmą udział w zajęciach logopedycznych, nie czując jednocześnie presji związanej z terapią.

Cele zajęć logopedycznych:

  • wstępna diagnoza uzyskana przez obserwację dzieci podczas wspólnych zajęć logopedycznych

  • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy dzieci u których stwierdzono taką potrzebę

  • ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do prawidłowej wymowy głosek, - kształtowanie prawidłowej mowy, - korygowanie zaburzeń, terapia logopedyczna

  • doskonalenie wymowy poprzez gry i zabawy ruchowe przyjazne dziecku

  • wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej

Podczas zajęć m.in.:

  • ćwiczymy oddychanie i narządy artykulacyjne (w tym język, wargi, podniebienie miękkie, żuchwę)

  • wykonujemy ćwiczenia słuchowe

  • dbamy o koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową

  • ćwiczymy orientację przestrzenną, pamięć symultaniczna i sekwencyjną