Metoda komunikacyjna dla młodzieży

Ćwicz z nami płynność swoich wypowiedzi

Angielski dla młodzieży metodą komunikacyjną

Dla kogo przeznaczone są zajęcia metodą komunikacyjną?

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży w wieku 11-18 lat kontynuującej naukę języka angielskiego.

Jaki jest główny cel metody komunikacyjnej?

Głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Jak wyglądają zajęcia prowadzone ta metodą?

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.
Cały zasób dotychczasowej wiedzy zostaje utrwalony w komunikacji poprzez liczne gry i zadania językowe. Metoda bezpośrednia pomaga młodemu słuchaczowi opanować szybko i w przyjemnej atmosferze najważniejsze umiejętności językowe – mówienie i rozumienie ze słuchu. Metoda komunikacyjna pomaga utrwalić gramatykę oraz słownictwo w naturalnych kontekstach życia codziennego.

Jakie są korzyści z nauki metodą komunikacyjną?

Młodzież, która trafia do nas na zajęcia często posiada już wiedzę językową ze szkoły podstawowej czy średniej. Największa trudnością jest dla nich jednak wykorzystanie swojej wiedzy w praktyce, a więc w konstruowaniu poprawnych wypowiedzi ustnych.

Ćwiczenie pytań i odpowiedzi jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem nauki, znanym od setek lat. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań.

Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań.

Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia gramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas robione są lekcje gramatyczne, poświęcone w całości utrwaleniu i wyjaśnieniu gramatyki.

Dodatkiem do metody bezpośredniej na tym poziomie jest metoda tradycyjna – praca na nowoczesnym podręczniku prowadzącym uczniów od poziomu Beginners do Upper Intermediate.

  • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 75 minut lub 1 raz w tygodniu po 150 minut.

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH