Przegapiłeś zajęcia?

Koniecznie sprawdź harmonogram zajęć Twojej szkoły Leader School aby nic Cię nie zaskoczyło!

Winners 11-13 lat – poziom A1+ – brak liczba wolnych miejsc

Dla młodzieży w wieku od 11 do 13 lat – poziom A1+

Na tym poziomie uczeń zostaje zapoznany z metodą bezpośrednią nauki języka obcego. Cały zasób dotychczasowej wiedzy zostaje utrwalony w komunikacji poprzez liczne gry i zadania językowe. Metoda bezpośrednia pomaga młodemu słuchaczowi opanować szybko i w przyjemnej atmosferze najważniejsze umiejętności językowe – mówienie i rozumienie ze słuchu. Metoda komunikacyjna pomaga utrwalić gramatykę oraz słownictwo w naturalnych kontekstach życia codziennego.

<b>

Głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

<b>

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

<b>

Ćwiczenie pytań i odpowiedzi w małych grupach uczniów jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem nauki, znanym od setek lat. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań.

<b>

Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań.

<b>

Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia gramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas robione są lekcje gramatyczne, poświęcone w całości utrwaleniu i wyjaśnieniu gramatyki.

<b>

Dodatkiem do metody bezpośredniej na tym poziomie jest metoda tradycyjna – praca na nowoczesnym podręczniku prowadzącym uczniów od poziomu Beginners do Advanced. 

<b>

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 75 minut.

Uczeń będzie:

  • rozwijał umiejętność komunikacji,

  • ćwiczył zadawanie pytań i udzielanie automatycznych odpowiedzi na nie,

  • ćwiczył rozumienie ze słuchu,
  • utrwalał gramatykę oraz słownictwo w naturalnych kontekstach życia codziennego,

  • używał określonych struktur gramatycznych,

  • układał wypowiedzi w oparciu o poznane słownictwo,

  • utrwalał prawidłowe nawyki językowe,

  • rozwiązywał testy językowe w oparciu o poznane różnorodne formy ćwiczeń,

Powrót do planu zajęć

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH