Przegapiłeś zajęcia?

Koniecznie sprawdź harmonogram zajęć Twojej szkoły Leader School aby nic Cię nie zaskoczyło!

Niemiecki Teens 6

Dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat.

Na tym poziomie uczeń kontynuuje naukę języka obcego po ok 4 latach nauki. Cały zasób dotychczasowej wiedzy zostaje utrwalony w komunikacji poprzez liczne gry i zadania językowe. Lektor pomaga młodemu słuchaczowi opanować szybko i w przyjemnej atmosferze najważniejsze umiejętności językowe – mówienie i rozumienie ze słuchu. Pomaga utrwalić gramatykę oraz słownictwo w naturalnych kontekstach życia codziennego.

<b>

Głównym celem zajęć jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

<b>

Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań.

<b>

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut. 

Uczeń będzie:

  • rozwijał umiejętność komunikacji,

  • ćwiczył zadawanie pytań i udzielanie automatycznych odpowiedzi na nie,

  • ćwiczył rozumienie ze słuchu,
  • utrwalał gramatykę oraz słownictwo w naturalnych kontekstach życia codziennego,

  • używał określonych struktur gramatycznych,

  • układał wypowiedzi w oparciu o poznane słownictwo,

  • utrwalał prawidłowe nawyki językowe,

  • rozwiązywał testy językowe w oparciu o poznane różnorodne formy ćwiczeń,


Powrót do planu zajęć

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH