Przegapiłeś zajęcia?

Koniecznie sprawdź harmonogram zajęć Twojej szkoły Leader School aby nic Cię nie zaskoczyło!

Hiszpański Kids 1

Dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

<b>

W pierwszym roku nauki języka hiszpańskiego dzieci uczestniczą w ciekawych zabawach, grach, aktywnościach ruchowych i zajęciach manualnych. Poznają nowe słownictwo, rozumieją i wykonują polecenia. Zaczynają inicjować komunikację w języku hiszpańskim oraz spontanicznie wypowiadają proste zdania. Piosenki i bajki, przygotowane dla tej metody, nakłaniają do codziennego wykorzystywania języka. Dzieci krok po kroku wprowadzają w świat czytania i pisania w języku hiszpańskim. 

<b>

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 60 minut.

Dziecko będzie:

  • uczestniczyło w zajęciach, na których językiem wykładowym jest język hiszpański,

  • komunikowało się w tym języku aktywnie uczestnicząc w grach i zabawach,

  • zapamiętywało określony zasób słów, które będzie potrafiło rozpoznać i wypowiedzieć,

  • rozumiało bajki w języku hiszpańskim odpowiednie do jego poziomu rozwoju zdolności językowych,

  • potrafiło wypowiadać proste zdania w języku hiszpańskim,

  • potrafiło śpiewać piosenki i mówić rymowanki po hiszpańsku,

  • nabywało umiejętność pracowania na kartach pracy; wskazywało i nazywało elementy na ilustracjach, kategoryzowało przedmioty, 

Powrót do planu zajęć