Przegapiłeś zajęcia?

Koniecznie sprawdź harmonogram zajęć Twojej szkoły Leader School aby nic Cię nie zaskoczyło!

Egzamin maturalny – poziom rozszerzony B2

Przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym

Co roku dopasowujemy program nauczania do najnowszych wytycznych egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dzięki temu mamy pewność, że 100% przygotowywanych przez nas uczniów zdaje egzamin maturalny.

<b>

Nasz kurs oferuje sprawdzoną formułę przygotowań do matury:

Część referencyjna

 • Zawiera listę przydatnych czasowników frazowych oraz bank funkcji językowych potrzebnych do tworzenia wypowiedzi pisemnej
  i ustnej.
 • Pokazuje modelowe wypowiedzi pisemne w każdej z wymaganych form.
 • Na przykładzie pełnego zestawu maturalnego dokładnie opisuje każdy typ zadania, testowane w nim umiejętności oraz podpowiada,
  na co zwrócić uwagę przy jego rozwiązywaniu.

Część tematyczna

 • Mnóstwo zadań maturalnych, także w lekcjach kulturowych i w sekcji Słownictwo.
 • Sekcja Środki językowe z wszystkimi typami zadań.
 • Pełne powtórzenie i zestaw do egzaminu ustnego po każdym rozdziale.
 • Pełne tematyczne listy słów wraz z ćwiczeniami utrwalającymi, dostępne także w formie audiokursu MP3.

Część gramatyczna 

 • wszystkie struktury obowiązujące na egzaminie rozszerzonym
 • gramatyka przedstawiona czytelnie w tabelach,
 • wszystkie wyjaśnienia w języku polskim
 • każdemu zagadnieniu towarzyszą także ćwiczenia utrwalające,
 • sekcje Gramatyka na maturze utrwalają struktury gramatyczne w formie zadań maturalnych

Część egzaminacyjna

 • praca na najnowszych arkuszach egzaminacyjnych
 • próbny egzamin ustny

UWAGA! Do kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym zakwalifikowani są wyłącznie Uczniowie, których poziom językowy zostanie oceniony na co najmniej B1+ w teście kwalifikacyjnym.

Powrót do planu zajęć

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH