Egzaminy TELC – informacje szczegółowe

Leader School Kraków Bieńczyce jest certyfikowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC

 • Jak zdobyć certyfikat językowy TELC

Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez TELC GmbH. Egzamin ten można zdawać w Autoryzowanym Ośrodku Egzaminacyjnym TELC Leader School Kraków Bieńczyce.

 • Przygotuj się do TELCa metoda BLS Communication

Jeśli chciałbyś w szybki sposób opanować wybrany język w stopniu komunikatywnym oraz potwierdzić swoje umiejętności językowe międzynarodowym certyfikatem, to metoda BLS jest dla Ciebie.

Metoda ta gwarantuje unikalną metodykę zajęć połączoną z bogactwem różnorodnych, nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Ponadto to wszystko jest dopasowane do twoich możliwości czasowych i predyspozycji, jak i również stylu uczenia się.

 • Mock Exam - egzamin próbny

W kwietniu 2020 w Leader School Kraków Bieńczyce odbędą się egzaminy próbne tzw. Mock Exams. Będa one miały formę typowego egzaminu - zarówno części pisemnej jak i ustnej, który będzie oceniany wewnętrznie przez szkołę. Podczas egzaminu będzie można zaznajomić się z jego strukturą, typami zadań, które się na nim pojawiają aby jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu docelowego.

Koszt egzaminu próbnego wynosi 70 zł.

 • Co testują egzaminy TELC?

Egzaminy TELC testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np:

 • umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu)

 • umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca

 • umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju

 • podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie

 • umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

 • Z jakich części składa się egzamin TELC?

Egzaminy TELC składają się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco:

 • Część pisemna egzaminu TELC sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.

 • Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej.

 • Część gramatyczna egzaminu TELC polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.

 • Część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Co gwarantuje certyfikat TELC?

 • międzynarodowy dokument językowy uznawany przez administracje państwowe, firmy, instytucje publiczne i gospodarcze w krajach Unii Europejskiej

 • zwolnienie z językowego egzaminu wstępnego lub końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach państwowych i niepaństwowych

 • uznawalność przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 • uznawalność przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Egzaminy TELC stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego

 • certyfikat TELC umożliwia ubieganie się o stanowisko urzędnika mianowanego

 • Kto ocenia egzamin TELC?

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w Szkole Języków Obcych Leader School przez licencjonowanych egzaminatorów szkolonych w Polsce przez partnerów TELC GmbH.

 • Jaki jest okres oczekiwania na wyniki egzaminu TELC?

Arkusze odpowiedzi kandydatów są wysyłane do Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem, gdzie są sprawdzane dwukrotnie. Następnie przygotowywane są certyfikaty. Cała procedura trwa około 8 tygodni.

 • Najbliższe egzaminy TELC School dla młodzieży odbędą się w czerwcu 2020.

 • Najbliższe egzaminy TELC dla dorosłych odbędą się w czerwcu 2020.

 • Ośrodek Egzaminacyjny TELC
  Leader School Kraków Bieńczyce
  ul. Urbanowicza 10a
  tel. 12 658 61 15
  email krakow@leaderschool.pl

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH